Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.ferrobeton.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Információk

A Ferrobeton Zrt., a Ferrobeton Szerkezetépítő Kft., a Ferrobeton Szlovákia s.r.o. Ferrobeton Románia és minden tagja (továbbiakban együtt: Ferrobeton Zrt.) minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Ferrobeton Zrt. az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Ferrobeton Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Ferrobeton Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.ferrobeton.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Ferrobeton Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Ferrobeton Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Ferrobeton Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Ferrobeton Zrt.-nek elfogadja, hogy a Ferrobeton Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Ferrobeton Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A Ferrobeton Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Ferrobeton Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ferrobeton Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Ferrobeton Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.