Adatvédelem

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A weboldal üzemeltetője a Ferrobeton Zrt. (székhely: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22, cégjegyzékszám: 07-10-001071, e-mail: titkarsag@ferrobeton.hu)

WEBHELY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Adatvédelmi nyilatkozat (2017)

Üdvözöljük a CRH vállallatcsoporthoz tartozó magyarországi vállalat webhelyén (a továbbiakban: a „webhely”). A CRH a személyes adatok védelmét komolyan veszi, ezért alábbi adatvédelmi nyilatkozatunk rögzítésével naprakészen tájékoztatjuk Önt azokról az információkról, amelyeket Önről begyűjtünk, valamint arról, ahogyan azokat felhasználjuk. Előfordulhat, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat frissítésen esik át, így kérjük, időről-időre térjen ide vissza, és ellenőrizze, nincs-e változás. Webhelyünk használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket, valamint azt az alább leírt módot, ahogyan cookie-kat alkalmazunk. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a webhelyet.

Információgyűjtés

Annak függvényében, ahogyan Ön webhelyünket használja, különböző típusú információkat gyűjtünk be és tárolunk Önről. Amikor Ön bizonyos termékek és szolgáltatások elérése érdekében elküld olyan személyes információkat, mint például neve és e-mail-címe, akkor azokat begyűjtjük a webhelyen keresztül.

Információkat gyűjtünk be ezenkívül az Ön számítógépének böngészőjéről is, köztük olyan adatokat, mint a számítógép IP-címe és az Ön földrajzi helye, az operációs rendszer típusa és az Ön által felkeresett weboldalak. Ha Ön webhelyünket mobil- vagy egyéb eszközzel keresi fel, akkor elképzelhető, hogy begyűjtjük az adott eszköz egyedi azonosítóját. Ez az információ lehetővé teszi, hogy az adott eszköznek megfelelő, illetve annak megfelelő formátumú tartalmat jelenítsünk meg.

A cookie-kat nem használjuk az Ön azonosítására, és nem lehetséges, hogy kizárólag cookie-kon keresztül azonosítsuk az Ön személyét, vagy kapcsolatba lépjünk Önnel. A személyes azonosítás még harmadik felek/analitikai szolgáltatók weboldalain keresztül sem lehetséges.

Az adatok címzettjeinek kategóriái: A cookie-k alapján szerzett információk megoszthatóak a CRH csoporthoz tartozó, a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon és az Osztrák Köztársaságban működő vállalatokkal.

Webhelylátogatók

Ha Ön webhelyünket böngészi, akkor előfordulhat, hogy név nélküli információkat gyűjtünk be az Ön tartózkodási helyéről, valamint arról, ahogyan webhelyünkön navigál és azt használja. Ezeket az információkat a webhely működésének fejlesztésében, annak felhasználóbarátabbá tételében, valamint arra használjuk fel, hogy a webhely forgalmát nyomon kövessük.

Kapcsolat

Ha Ön felkeresi webhelyünk „Kapcsolat” részét, majd megadja a „Miben segíthetünk?” részben kért információkat, akkor az Ön információinak használatával fogjuk megkeresését kezelni, illetve válaszolni Önnek. Előfordulhat, hogy későbbi visszaolvasás céljára eltároljuk az Ön által megadott információkat, így lehetővé téve annak folyamatos kiértékelését, mennyire jól szolgáljuk ki Önt és másokat.

Ha Ön írásban, telefonon vagy e-mail-üzenetben keres meg bennünket, akkor a válaszadáshoz felhasználjuk adatait, az Önnel folytatott üzenetváltást pedig eltároljuk.

Információmegosztás

Annak érdekében, hogy az Ön által kért információkat és szolgáltatásokat biztosíthassuk, illetve szolgáltatásainkat továbbfejleszthessük, az információit megoszthatjuk a CRH más egységeivel.

Információit az Ön hozzájárulása nélkül külső felekkel nem osztjuk meg, kivéve ha azt jogszabályok vagy kormányzati hatóságok követelik meg.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Ferrobeton Zrt. számára. A Ferrobeton Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Ferrobeton Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a Csoport tagja által érintett országban - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezel. Jogszabály alatt értjük: Az Európai Unió 95/46/EK adatvédelmi irányelve; az Európai Unió 2002/58/EK irányelve ezeknek a jogszabályoknak bármilyen vonatkozó nemzeti jogba való átültetése, a jogszabályokat felváltó vagy azok helyébe lépő jogszabályok, hatálybalépésüktől számítva ideértve az általános adatvédelemről szóló (EU) 2016/679 rendeletet és az ezeket felváltó jogszabályt, valamint a bármely érintett joghatóság területén belül alkalmazandó, a személyes adatok feldolgozását érintő összes egyéb, időszakonként esetlegesen módosított jogszabályt, rendeletet és magatartási kódexet. rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Ferrobeton Zrt.hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Ferrobeton Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

{A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van.

A Ferrobeton Zrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számĂ­tĂłgĂ©p internetprotokoll-cĂ­me (IP-cĂ­me),
 • {domain-nĂ©v (URL),
 • a hozzáfĂ©rĂ©s adatai,
 • az ĂĽgyfĂ©l file lekĂ©rĂ©s (file nĂ©v Ă©s URL),
 • a HTTP válaszkĂłd,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekĂ©rĂ©s törtĂ©nt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisĂ©ge,
 • a látogatás idĹ‘pontja,}
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • {a használt böngĂ©szĹ‘program neve.
 • Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosĂ­tĂł (cookies) is alkalmazásra kerĂĽl a weboldal felhasználĂłi preferencia szerinti optimálása Ă©rdekĂ©ben.

Adatok felhasználása, továbbítása}

}Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Ferrobeton Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Ferrobeton Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Ferrobeton Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:{

 • piackutatás, piaci elemzĂ©s,
 • vevĹ‘i szokások elemzĂ©se,}
 • látogatottsági statisztikák összeállĂ­tása,
 • ingyenes nyeremĂ©ny Ă©s egyĂ©b játĂ©kok bonyolĂ­tása,
 • tájĂ©koztatás nyĂşjtása Ăşj termĂ©kekrĹ‘l, szolgáltatásokrĂłl,
 • tájĂ©koztatás nyĂşjtása kĂĽlönbözĹ‘ akciĂłkrĂłl,
 • vevĹ‘i reklamáciĂłk intĂ©zĂ©se,
 • {megrendelĂ©sek intĂ©zĂ©se.

A Ferrobeton Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Ferrobeton Zrt.tal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.{

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Ferrobeton Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Ferrobeton Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.