Ferrobeton - Tartósabb, könnyebben beépíthető és megnövelt teherbírású előregyártott betonelemek

Tartósabb, könnyebben beépíthető és megnövelt teherbírású előregyártott betonelemek és hatékony gyártási technológia fejlesztése

Kedvezményezett neve:

FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: „Tartósabb, könnyebben beépíthető és megnövelt teherbírású előregyártott betonelemek és hatékony gyártási technológia fejlesztése”

A támogatás összege: 215 007 100, - Ft
A támogatás mértéke: 47,571521%

A Projekt tartalmának bemutatása: A vasbeton, illetve a feszített vasbeton szerkezeteknek az acélbetét korróziója következtében csökken az élettartamuk és nő a fenntartási költségük. Cuenca és társai (2019) által publikált szakmai tanulmányból kiderül, hogy a korróziós károsodáshoz köthető költségek a globális bruttó termék (GDP) 3,4%-át teszik ki. A projekt egyik eredményeként e felfoghatatlan nagyságú korróziós költség csökkentését tűztük ki célul, nagy tartósságú betonelemek fejlesztésével.

Az utóbbi évtizedek rohamosan fejlődő és változó világában, az építőipar némileg lemaradt. Egyik legkevésbé gépesített és automatizált ipar, ami e fejlődő gazdasági környezetben korlátot szab az építőipar költséghatékony fejlődésének: nagy az élőmunkaigénye, ami lassabbá és kevésbé gazdaságossá teszi. A projekt további céljaként az építőipari folyamatok felgyorsítását jelöltük meg, innovatív, előregyártott elemekkel, így az élőmunkaigény csökkenthető, ami nem csak költséghatékonyabb, de gyorsabban elvégzett feladatokat eredményez.

Célkitűzésünk olyan előregyártott betonelemek fejlesztése, a hozzájuk szükséges iparosított technológia és számítási-tervezési módszerek kidolgozásával, ahol korrózióra nem hajlamos anyagok (pl. szálerősítésű polimer (FRP-Fibre Reinforced Polymer); műanyag szálakkal készített szálerősítésű beton és egy merőben új cementkötésű szén-szálerősítésű armatúra) kerülnek alkalmazásra a tartósság és a teherbírás növelése, ill. az élőmunkaigény csökkentése érdekében. A fejlesztendő előregyártott betonelemek (falelem, cölöp, vasúti felsővezeték tartó, vízelvezető folyóka és gerenda) nagy szilárdságú, de nem korrodáló armatúrákkal (illetve diszkrét szálakkal) készülnek. Az acél jelenlétének hiányában (ill. mennyiségének jelentős csökkenésével) lényegesen hosszabb élettartamú betonelemeket és szerkezeteket építhetünk, aminek további hozadéka a gazdaságosabb üzemeltetés, valamint az alacsonyabb költség a teljes életciklusra vetítve (20-50%). Az alkalmazott műanyag szálak (azaz szálerősítésű beton) és az előregyártás biztosítja a költséghatékony és gyors készítését és beépítését a fejlesztendő betonelemeknek, hiszen a szükséges élőmunka nagymértékben csökkenthető. A betonba kevert szálak részben, vagy teljesen helyettesítik az időigényes acél szerelési munkálatokat, az előregyártással pedig a helyszíni munkálatok készülnek el kevesebb munkaigénnyel és rövidebb idő alatt.

A projekt megvalósításán keresztül a várható legfontosabb eredmény vállalati szinten az új termékcsoportok kialakítása, bevezetése és értékesítése hazai, illetve nemzetközi építési piacokon. A projekt eredményeként megszerzett tudás, illetve új technológia továbbértékesítése is megvalósulhat.

E projekt keretében elkészülnek a világelső előregyártott cementpéppel átitatott szénszál armatúra közlekedési és infrastruktúra és betonelemek (kb.12 m hosszú cölöp és kb. 8 m magas vezetéktartó oszlop), illetve az első legalább 8,6 méteres gerendák is. Elkészül továbbá az első hazai előregyártott szálerősítésű falelem prototípusa, mely nemzetközi szinten is jelentős eredmény. A projekt fenntarthatóságát a létrejövő technológiák, illetve termékek értékesítése biztosítja, hiszen a tervezett eredményekre a piacon már jelenleg is igény van (előregyártott falelem, cölöp és vezetéktartó, ill. speciális híd-, és magasépítési gerendák).

Az új hídgerendák és közlekedési és infrastruktúra betonelemek vonatkozásában elsődlegesen a magyar állam – annak képviseltében a NIF(Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) és MÁV – lehet az elért eredmények elsődleges felhasználója, és beépítője az ország bármely területén. A vasúti felsővezeték tartók esetében, különösképpen időszerű ez a fejlesztés, a tervezett Budapest- Belgrád gyorsforgalmi vasút építése miatt. Az új előregyártott falelem rendszer és magasépítési gerendák vonatkozásában állami és privát beruházások esetén egyaránt célszerű felhasználók lehetnek. Továbbá a környező, illetve távolabbi országokra is az eredmények célpiacaként tekintünk.A Projekt befejezési dátuma: 2023.11.30
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00142