magyar navigáció

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

WEBHELY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Adatvédelmi nyilatkozat (2017)

Üdvözöljük a CRH vállallatcsoporthoz tartozó magyarországi vállalat webhelyén (a továbbiakban: a „webhely”). A CRH a személyes adatok védelmét komolyan veszi, ezért alábbi adatvédelmi nyilatkozatunk rögzítésével naprakészen tájékoztatjuk Önt azokról az információkról, amelyeket Önről begyűjtünk, valamint arról, ahogyan azokat felhasználjuk. Előfordulhat, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat frissítésen esik át, így kérjük, időről-időre térjen ide vissza, és ellenőrizze, nincs-e változás. Webhelyünk használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket, valamint azt az alább leírt módot, ahogyan cookie-kat alkalmazunk. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a webhelyet.

Információgyűjtés

Annak függvényében, ahogyan Ön webhelyünket használja, különböző típusú információkat gyűjtünk be és tárolunk Önről. Amikor Ön bizonyos termékek és szolgáltatások elérése érdekében elküld olyan személyes információkat, mint például neve és e-mail-címe, akkor azokat begyűjtjük a webhelyen keresztül.

Információkat gyűjtünk be ezenkívül az Ön számítógépének böngészőjéről is, köztük olyan adatokat, mint a számítógép IP-címe és az Ön földrajzi helye, az operációs rendszer típusa és az Ön által felkeresett weboldalak. Ha Ön webhelyünket mobil- vagy egyéb eszközzel keresi fel, akkor elképzelhető, hogy begyűjtjük az adott eszköz egyedi azonosítóját. Ez az információ lehetővé teszi, hogy az adott eszköznek megfelelő, illetve annak megfelelő formátumú tartalmat jelenítsünk meg.

Webhelylátogatók

Ha Ön webhelyünket böngészi, akkor előfordulhat, hogy név nélküli információkat gyűjtünk be az Ön tartózkodási helyéről, valamint arról, ahogyan webhelyünkön navigál és azt használja. Ezeket az információkat a webhely működésének fejlesztésében, annak felhasználóbarátabbá tételében, valamint arra használjuk fel, hogy a webhely forgalmát nyomon kövessük.

„Kapcsolat”

Ha Ön felkeresi webhelyünk „Kapcsolat” részét, majd megadja a „Miben segíthetünk?” részben kért információkat, akkor az Ön információinak használatával fogjuk megkeresését kezelni, illetve válaszolni Önnek. Előfordulhat, hogy későbbi visszaolvasás céljára eltároljuk az Ön által megadott információkat, így lehetővé téve annak folyamatos kiértékelését, mennyire jól szolgáljuk ki Önt és másokat.

Ha Ön írásban, telefonon vagy e-mail-üzenetben keres meg bennünket, akkor a válaszadáshoz felhasználjuk adatait, az Önnel folytatott üzenetváltást pedig eltároljuk.

Információmegosztás

Annak érdekében, hogy az Ön által kért információkat és szolgáltatásokat biztosíthassuk, illetve szolgáltatásainkat továbbfejleszthessük, az információit megoszthatjuk a CRH más egységeivel.

Információit az Ön hozzájárulása nélkül külső felekkel nem osztjuk meg, kivéve ha azt jogszabályok vagy kormányzati hatóságok követelik meg.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Ferrobeton Zrt. számára. A Ferrobeton Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Ferrobeton Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a Csoport tagja által érintett országban - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezel. Jogszabály alatt értjük: Az Európai Unió 95/46/EK adatvédelmi irányelve; az Európai Unió 2002/58/EK irányelve ezeknek a jogszabályoknak bármilyen vonatkozó nemzeti jogba való átültetése, a jogszabályokat felváltó vagy azok helyébe lépő jogszabályok, hatálybalépésüktől számítva ideértve az általános adatvédelemről szóló (EU) 2016/679 rendeletet és az ezeket felváltó jogszabályt, valamint a bármely érintett joghatóság területén belül alkalmazandó, a személyes adatok feldolgozását érintő összes egyéb, időszakonként esetlegesen módosított jogszabályt, rendeletet és magatartási kódexet. rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Ferrobeton Zrt.hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Ferrobeton Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van.

A Ferrobeton Zrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • domain-név (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram neve.
 • Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.
Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Ferrobeton Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Ferrobeton Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Ferrobeton Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás, piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • vevői reklamációk intézése,
 • megrendelések intézése.

A Ferrobeton Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Ferrobeton Zrt.tal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Ferrobeton Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Ferrobeton Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Tervezés

Projektjeink, szerkezeteink sikeres megvalósítása érdekében a tervezés folyamata kulcsfontosságú. Az előregyártott vasbeton szerkezeti elemek gyártmánytervezése során garantáljuk, hogy az elemek megfelelnek minden olyan követelménynek, amelyet a Megrendelő az általa biztosított adatszolgáltatásban műszakilag megfogalmazott a hatályos szabványoknak, előírásoknak megfelelően.

Tartószerkezet tervezői részlegünk felkészültségében és létszámában kiemelkedik a hazánkban működő előregyártó cégek között. Kollégáink a projekt kezdetétől közreműködnek a tervezésben, segítik a generál tervező munkáját az épület engedélyezésétől a kiviteli tervek elkészítéséig a legoptimálisabb műszaki lehetőségek megtalálása érdekében. Megrendelői igény esetén képesek vagyunk a teljes tartószerkezeti dokumentáció önálló elkészítésére is.

Szakmailag elismert csapatunk a garancia arra, hogy a Megrendelőink sikertörténetként könyveljék el a Ferrobeton Zrt-vel folytatott munkát.

Gyártás

Gyártócsarnokainkban beton-, vasbeton és feszített beton termékeket gyártunk magasépítési és mélyépítési létesítmények megvalósításához egyaránt.

A világviszonylatban is korszerűnek számító extrudált födémpaneleket, hosszúpados gyártósoron 16-50 cm magassággal gyártjuk, valamint zsaluzópaneleket, hídgerendákat több keresztmetszeti típussal akár 44 métert meghaladó hosszban készítünk. A függőleges felületképzés szendvics- vagy tömör tűzgátló falelemek előállítása speciálisan erre a célra telepített billenő asztalokon, tág határok között mozgó rugalmas méretekkel valósul meg. A magasépítési szerkezetek függőleges és vízszintes teherhordó elemein kívül a közúti és vasúti közlekedés számára készítünk vasúti kerethidakat, közúti terelőelemeket, távvezetékoszlopokat, vasúti peronelemeket és buszöböl elemeket.

A termékek korszerű zsaluzati rendszerekkel, minősített beszállítók által biztosított alapanyagokból készülnek a saját betonüzemek által elkészített beton felhasználásával.

Szállítás

Több évtizedes tapasztalatunkra alapozott szállítmányozási szolgáltatásunk garantáltan költséghatékonyan és körültekintően biztosítja a termékek pontos és menetrend szerinti szállítását.

Termékeink speciálisak,súlyban és méretben különlegesek, ezért szállításuk csak szakszerű eszközökkel, különleges körülmények között oldható meg.

Telephelyeink földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően képesek vagyunk a legoptimálisabban megszervezni és lebonyolítani a felmerülő fuvarozási feladatokat, legyen szó akár vízi-, közúti-, vasúti szállítmányozásról.

Kivitelezés

Komoly szakmai háttérrel vállalunk komplett szerkezetépítési munkákat, előregyártott vasbeton szerkezetek szerelését, mély és magasépítési monolit vasbeton szerkezetek kivitelezését. A szerkezetek szereléséhez a legkorszerűbb DOKA zsalurendszerrel rendelkezünk.

Projekt munkáink magában foglalnak alapozási munkákat, vázszerkezetek szerelését, a hozzá tartozó monolit vasbeton szerkezetek, többek között merevítő vasbeton falak, födémek, lépcsők építését; valamint ipari padlók kivitelezését. Sikeresen működtünk közre több vasútépítési projektben is.